Choď na obsah Choď na menu
 

Spoločné gény

Boli objavené určité špecifické gény - prepínače, ktoré sú univerzálne a spoločné celej živočíšnej ríši, vrátane ľudí. Napríklad pri skúmani zmeny čelustí rýb v Afrike a zobákov vtákov na Galapágoch, našli rovnaký gén s názvom BMP4, ktorý u rýb mení čelusť a u vtákov ich zobáky. Nielenže tento gén zdieľajú živočíchy na rozličných kontinentoch, ale sú aj z úplne rôznych druhov.

Daľej bol objavený gén s názvom FOXP2, ktorý má na starosti vývoj ludskej reči. Tento istý gén bol objavený u vtákov, ktorým slúži na vývoj spevu. Zmutovaný gén tohto typu spôsobuje u ľudí nepresné a poruchové rečové prejavy. Tento gén nainfikovali mladej zebričke pestrej v období kedy sa učila spievať - výsledok - nepresné napodobovanie spevu rodičov zo značnými odchýľkami.

Potom tu máme gén HOX, ktorý zodpovedá za stavbu kostí v plutvách ryby, definuje základnú geometriu, počet a pozíciu končatín a krídeľ u hmyzu a rovnako pracuje tento gén u embria vtákov, cicavcov, alebo akýchkoľvek iných živočíchov, kedy má na starosti vývoj končatín.

U ľudí sa stáva, že sa dieťa narodí bez dúhovky, čo spôsobí slepotu. Je spôsobená mutáciou, ktorú dieťa zdedí od matky. Genetici identifikovali mutujúci gén a nazvali ho PAX6. Je to špeciálny gén potrebný pri tvorbe ľudského oka. Pri štúdiu ovocných mušiek narazili genetici na mušky ktoré boli slepé. Analýzou DNA týchto mušiek bol identifikovaný gén, ktorý spôsobil ich slepotu - bol to gén PAX6.

Po tomto objave boli skúmané oči celej zvieracej ríše a gén PAX6 sa ukázal ako univerzálny gén všetkých stvorení, ktoré majú oči. Rovnaké je to so všetkými objavenými génmi, ktoré boli spoločné polohovo aj druhovo úplne odlišným stvoreniam, čím sa dokázalo, že všetko živé na tejto planéte zdieľa rovnaký princíp vývoja, ktorý musel zdediť po spoločnom prapredkovi.

Dané gény pôsobia v embryonálnom vývine jedincov rôznym spôsobom. Vypínajú sa a zapínajú sa v rôznom poradí a na základe tohto prepínania vzniknú oči jašterov, alebo oči ľudí, ruky človeka, alebo krídla netopiera. Výsledok je rôzny, ale gén vždy rovnaký.